Kandiller&Teheccüd Namazı

2011-07-15 00:44:00

1.Neden Kandiller var?yani nerden türeyen bir olay?
Neden sadece hanifilerde izlenen bir husus?
Edindigim bilgilere göre müslümanlar,hristiyanlar gibi özel tatil günlerine özeniyorlardi,ve kandiller bundan bir bulanan bir husus,araplara göre bu bir bidat.

**Kandiller dinin değil geleneğin ürünüdür. İbadet değil adettir. Bunu bilerek yapılırsa bir beis olması gerektir. Bu durumda bid'at nitemesi de yersiz kaçmaktadır.

2.Muzemmil suresinin ilk ayetlerini okuyoruz....yani sanki gece namazı farz gibi....Bir selefiyle konuştum dedi ki; 5 vakit namaz farz kılınmadan önce farzdı..
Sonra nesh (nesh mesuh Kur’anda hangi anlamda var olduğu tartışmaya girmedim) olmuş falan dedi..
Diyor ki ayetin hükmü kalkmış ama metni değil....Allahu alim...
Siz ne dersiniz teheccüd namazı bize farz mı?
Birde onun Peygamberimiz zamanında cemaatle kılındığına dair sahih rivayatler var mı?

**a. Başta Hz. Aişe ve İbn Abbas, bazı sahabiler ve imamlar gece namazının önce farz (Hz. Aise ve İbn Abbas bir yıl, Said b. Cübeyr 9 yıl farz olarak kılındığını düşünüyor) olup surenin son ayetiyle nafileye tenzil edildiğini söylerler. Burada ihtilaf surenin 20. ayetinin ana bölümden ne kadar sonra indiği ile alakalıdır.

b. Çoğunluk/cumhur son ayetin Medine'de indiği görüşündedir. Dolayısıyla çoğunluğa göre teheccüd Medine'ye kadar farz olmuş olmalıdır.

c. Son ayetin 9 yıl sonra veya Medine'de indiği görüşüne itirazım vardır.
Bunu söyleyenler ayetteki "Allah yolunda savaşacaklar" ve "zekatı verirler" ibarelerine istinat etmişlerdir. Oysa ki bölümün başında ALIME EN SEYEKUNE (Allah onların gün gelip .... olacağını bildi) ibaresi şüpheye meydan bırakmayacak kadar açıktır ve burada gelecekten ihbar vardır.

d. Benim uzun tetebbuattan sonra son ulaştığım görüş gece namazı hiçbir zaman farz olmamıştır. Delilim ayetin içindendir. 20 ayette "Rabbin senin ve yanındakilerden bir kısmının gecenin üçte ikisini..." ibaresi, Sahabenin sadece bir kısmının gece namazı kıldığını gösterir. Bu da asla farz olarak görülmediğinin en açık delilidir. Eğer farz görülseydi hepsi kılardı.

( Cevaplar Mustafa İslamoğlu'na Aittir. )

0
0
0
Yorum Yaz