Bilinçli yapılan duanın kabulü iki çeşittir

2011-06-15 23:44:00

Bismillahirrahmanirrahim Dua bir ibadettir. Abd, kendi aczini ve fakrını dua ile ilân eder. Zâhirî maksatlar ise, o duanın ve o ibadet-i duaiyenin vakitleridir; hakikî faideleri değil. İbadetin faidesi âhirete bakar. Dünyevî maksatlar hâsıl olmazsa, “O dua kabul olmadı” denilmez. Belki “Daha duanın vakti bitmedi” denilir. Hem hiç mümkün müdür ki, bütün ehl-i imanın bütün zamanlarda mütemadiyen kemâl-i hulûs ve iştiyak ve dua ile istedikleri saadet-i ebediye onlara verilmesin ve bütün kâinatın şehadetiyle hadsiz rahmeti bulunan o Kerîm-i Mutlak, o Rahîm-i Mutlak, bütün onların o duasını kabul etmesin ve saadet-i ebediye vücut bulmasın? ÜÇÜNCÜ NÜKTE Dua-yı kavlî-i ihtiyarînin makbuliyeti, iki cihetledir: Ya ayn-ı matlubu ile makbul olur; Veyahut daha evlâsı verilir. Meselâ, birisi kendine bir erkek evlât ister. Cenâb-ı Hak, Hazret-i Meryem gibi bir kız evlâdını veriyor. “Duası kabul olunmadı” denilmez. “Daha evlâ bir surette kabul edildi” denilir. Hem bazan kendi dünyasının saadeti için dua eder. Duası âhiret için kabul olunur. “Duası reddedildi” denilmez. Belki, “Daha enfâ bir surette kabul edildi” denilir, ve hâkezâ... Madem Cenâb-ı Hak Hakîmdir. Biz Ondan isteriz, O da bize cevap verir. Fakat hikmetine göre bizimle muamele eder. Hasta, tabibin hikmetini ittiham etmemeli. Hasta bal ister; tabib-i hâzık, sıtması için sulfato verir. “Tabip beni dinlemedi” denilmez. Belki âh ü fizârını dinledi, işitti, cevap da verdi, maksudun iyisini yerine getirdi. (Mektubat) Bediüzzaman Said Nursi LÜGAT: Âh Ü F... Devamı

Cennet ve Cehennem

2011-06-13 06:18:00

Allahu Teâlâ hazretleri cenneti ilk yarattığı zaman Cebrail’e (aleyhisselâm) buyurdu ki: “Git de onu gör, seyreyle!” Cebrail (aleyhisselâm) gitti, ona baktı, sonra geldi ve dedi ki: “Yâ Rabbi! Senin izzetin hakkı için and olsun ki kim bunu duyarsa (gayretlenir, çalışır) muhakkak gelir, buraya girer.” Bundan sonra Allah cennetin etrafını nefse hoş gelmeyecek şeylerle çepeçevre çevirdi: Sonra da; “Yâ Cebrail! Git ona bir daha bak!” buyurdu. O gitti, baktı sonra gelip dedi ki: “Yâ Rabbi! Senin izzetin hakkı için and olsun ki şimdi korktum ki ona hiçbir kimse gelip giremeyecek!” Aynı şekilde Allah cehennemi yaratınca, buyurdu ki: “Yâ Cebrail! Git de ona bir bak!” Cebrail gitti onu seyretti, sonra gelip dedi ki: “Yâ Rabbi! Senin izzetin hakkı için and olsun ki mümkün değil, bir kimse bunu duysun da buna girsin (korunur, asla girmez). Allah bundan sonra cehennemin etrafını nefsin çok arzu edeceği, çekici zevklerle donattı ve buyurdu ki: “Yâ Cebrail! Git de cehenneme bir kere daha bak!” (Cebrail gidip baktı, insanların nefislerine uyup, bu zevkli ama günahlı şeylere muhakkak kapılacaklarını sezdi) ve dedi ki: “Yâ Rabbi! Senin izzetin hakkı için and olsun ki şimdi korktum ki bu cehenneme girmeyecek hiçbir kimse kalmaz! Hepsi içine düşer.”(40) Cennet ve cehennem haktır, vardır ve gerçektir; âmennâ ve saddaknâ. Cehennem öyle feci, öyle kötü, öyle berbat öyle müthiş bir azap yeridir ki oradaki zakkumdan bir damla bu dünyaya damlasa idi tüm insanların yaşamlarını zehir ederdi; cehennem şerarelerinden bir kıvılcım yeryüzüne düşseydi pis kokusu etrafı sarar ve tüm mağriple ma... Devamı

Peygamberimizin İdarecilere Tavsiyesi

2011-06-13 06:14:00

1. Peygamberimiz (sav) vefat etmeden önce yatağından kalktı ve kapıdan mescide baktı. Sahabelerini namaza hazırlanmış ve mescidi doldurmuş görünce sevindi. Sahabeler peygamberimizin odasının kapısı açılınca kapıya doğru döndüler. Peygamberimiz (sav) bir müddet onları süzdü. Sonra mübarek ağzını açtı ve şöyle buyurdu: “Ey Nâs! Günah nimetin kaybolmasına sebeptir. Eğer insanlar Allah’ın emirlerine itaat eder ve boyun eğerlerse onların idarecileri de öyle olur. İnsanlar Allah’a asi olurlarsa onların amirleri de öyle olur.” Sonra şöyle buyurdu: “Namaza devam edin. Namaz kıldığınız müddetçe üzerinizden Allah’ın rahmeti eksik olmaz.” 2. Yüce Allah miraç gecesi peygamberimize şöyle buyurdu: “Kullarıma söyle, padişahlara sövmekle meşgul olmasınlar. Padişahların kalpleri benim parmaklarımın arasındadır. Şayet kullarım bana itaat ederlerse ben padişahların kalplerini onlara merhametli ve şefkatli yaparım. Onlar da adaletle hükmederler. Şayet kullarım bana isyan ederlerse ben padişahların kalplerini onlara karşı katı, merhametsiz kılarım. Onlar da onlara zulmederler. Kullarıma söyle bana itaat etsinler ki ben padişahları onlara hizmetkâr edeyim.”   3. “İnsanoğlu Allah’ı hatırlamak ve onu zikretmekten daha önemli kendisini ateşten kurtaracak hayırlı bir iş yapmadı. Sahabeler sordular: “Allah yolunda cihad da mı?” Peygamberimiz (sav) “Evet, Allah yolunda cihat da…” buyurdular. 4. Allah kendi yolunda ayakları tozlanan kimseye cehennem ateşini haram kılar. 5. Allah yolunda sabah ve akşam yürüyüşü dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. 6. Bana insanların en sevimlisi ve kıyamette bana en yakın olanı adaletle hükmeden reistir. Kıyamette bana insanların en sevimsiz... Devamı

Kadının Örtünmesi ve Biyolojik Gerekliliği

2011-06-13 06:11:00

Üniversitelerde başörtüsü yasağının gündem- de yoğun yer aldığı şu günlerde olaya hep farklı açılardan bakıldı. Başörtüsünün daha çok dini inançları nedeniyle kullanılması ve bir özgürlük hakkı olması bağlamında ele alındı. Başörtüsü karşıtları da konuya daha çok kaygılarını ön plana çıkarak yaklaştılar ve laikliğin elden gideceği endişesine vurgu yaptılar. Dünya Kadınlar Günün- de biz bu defa hadiseye bir başka açıdan bakmayı öneriyoruz. Biraz daha sakin bir şekilde düşünülür- se ve diğer açılardan da bakmayı deneyebilirsek önümüzde duran gerçekler biraz daha insaflı olmaya çağıracaktır bizi. Zihnimizi ipotek altına alan önyargılarımızı bir kenara bırakarak olayı tarihi ve biyolojik veriler ışığında değerlendirelim. Yakın geçmişe kadar ki zaman diliminde dinler ve kültürler kadının cinsel kimliğini bir kenara bırakıp, şahsiyetini ortaya koyması bakımından örtüyü önemsemişlerdir. Örtü, erkek ile kadının cinsiyet farklılığını vurgularken, toplumun kadına karşı yaklaşımını da belirlemiştir. Daha geniş açıdan bakıldığında, tesettür kadın ile erkeği eşitleyen bir unsurdur. Özellikle kadının şehvet uyandıran alanlarını gizleyip, kişiliğini öne çıkardığı için insanî düzlemde cinsler arasındaki ayırımı ortadan kaldırır. Semavî dinlerin dışındaki öğretilerde örtünme, kadının baştan çıkarıcılığını önlemek gibi kültürel amaçlarla olmuştur. Ancak aynı düşünceyi ilahi kaynaklı dinler içinde geçerli saymak yanlış olacaktır. Lahutî öğretiler, kadının kendisini daha güçlü hissetmesini sağlamak ve onu sadece insan vasfıyla değerlendirmekten yola çıkarak ö... Devamı

Kıskançlığın Dozu

2011-06-13 06:07:00

Kıskançlık, insanda olan olumlu ve olumsuz duygulardan oluşan, herkesin hayatı boyunca birçok zaman karşı karşıya kaldığı bir duygu durumudur. Kıskançlık doğal bir duygudur. Ancak dozunda bırakmak kaydı ile… Bu duygu, dozunda yaşanıyor ise ve kişi bu duyguyu yönetmeyi başarıyor ise insanın bireysel yaratıcılığını harekete geçiren ve geliştiren bir duygu haline gelebilir. Hepimiz yaşamımızın bir döneminde anne-babamızı, kardeşimizi, arkadaşımızı, partnerimizi mutlaka kıskanmışız- dır. Fakat bu duygu yaşam kalitemizi bozan bir düzeye ulaştı ise o zaman psikolojik yardım almamız gerekir. Kıskançlığın nedeni Kıskançlık insanın yapısında var olan bir durum ama hastalık değildir. Kişi kıskançlık duygusunun olmasını engelleyemez. Ama kıskançlık duygusunu yönetmeyi başarabilir. Kıskançlık karşımıza daha çok duygu durum bozukluğu olarak çıkıyor. Kıskançlığın temelinde özgüven eksikliği ve yetersizlik duygusunun yattığı düşünülüyor. Kıskançlık duygusunun altında yatan temel korku ilgi ve sevgiyi kaybetme korkusudur. Kendisini dışlanmış hissetmesi de bunu tetikliyor. Kıskançlık nelere sebep olur? İleri boyutta bir kıskançlık stresli bir yaşam ile karşı karşıya getirdiği için depresyonu ortaya çıkarabilir. Hafif kıskançlıklar evlilikte kaliteyi arttırır. Ama dozunu iyi ayarlamak gerekir. Kıskançlığı basit bir özenmekten tutun da negatif türlerine haset etmeye, gıptaya varan boyutları var. Bu kıskançlıklar zarar veren kıskançlıklardır. Karşı tarafa acı çektirir ama kişinin kendisi de acı çeker. Tedavisi nedir? Basit kıskançlıklar tedavi edilebiliyor ancak şiddetli kıskançlıklar ortadan kaldırılamıyor, bununla baş etmek öğretiliyor. Tedavide, düşünce leri parçalara a... Devamı

Düşünenler için evlilik rehberi

2011-06-12 07:39:00

Evliliğe karar sürecinde taraflar birbirlerini tanımak için yoğun emek harcalar. Evliliğe karar verildiğinde, karşınızdaki kişinin uygun kişi olup olmadığını anlamak aslında oldukça kolaydır. Yapılması gereken tek şey, insanın kendini tanımasıdır. Eşinizi tanımaya çalışmadan önce kendinizi iyice tanımak durumundasınız. Nasıl bir kişiliğiniz var? İhtiyaçlarınız ve evlilikten beklentileriniz nelerdir? Kendinizi tanıdıktan sonra hayat görüşünüz de evlilik karar sürecinde işinizi kolaylaştıracaktır. Numara yapmayın, kendiniz olun! İnsanın kendini tanıdıktan sonra, muhatabını tanıma feraseti şüphesiz artacaktır. Kendinizi nasıl yalansız ve yalın tanımaya çalışıyorsanız, muhatabınıza da öyle tanıtın. Gerçekte nasıl biriyseniz, karşınızdakinin sizi o şekilde tanımasına olanak sağlamalısınız. Aksi takdirde söz ve nişan döneminde hiçbir problemin yaşanmadığı eşler arasında, daha evliliğin ilk birkaç haftasında problemler seslendirilmeye başlanır. "Sen önceden böyle değildin"le başlayan cümleler, "sen değiştin"e kadar uzayıp gidiyor. Aynı dünya görüşüne sahip olmak mutlu bir evlilik anlamına gelmiyor Günümüzde eş adaylarını birbirleriyle tanıştıranlar, genellikle yakın arkadaşları ya da akrabaları oluyor. Tanıştırma ölçütleri ise birbirinden farklılaşabiliyor. Maddi yeterlilik, manevi yapı ya da entelektüel eşitlik sıralanabilecek bazıları. Burada gözden kaçırılmaması gereken husus, aynı dünya görüşüne sahip olmak, mutlu ve huzurlu bir yuvanın garantisi değildir. Pekâlâ, aynı dünya görüşünü paylaşan insanlar da evlilik hayatlarını huzursuz geçirebilirler. Dünya görüşü, en önemli kıstaslardan biri olmakla beraber, eş adaylarının önceliği, mu... Devamı

Etiket dilini öğrenin, sağlıklı beslenin

2011-06-12 07:35:00

Ürün satın alırken genellikle fiyat ve son kullanma tarihine bakılır, etiket bilgileri ve ürün içeriği iincelenmez. ‘Ürün içeriğinde yazılan bilgileri anlayamıyorum’ diyerek sağlığınızı riske atmayın, işte o dilin sözlüğü: Etiket bilgileri, doğru alışveriş yapma ve sağlıklı beslenmenin haritasını gösteriyor. Gıda mühendisi Kübra Koyuncu sağlık için etiket dilinin öğrenilmesi gerektiğini söylüyor. Etikette besin öğe değerleri, üretici firmaya ait bilgi ve üretim izinleri, içindekiler listesi, porsiyon miktarı gibi bilgiler yer alır. Kübra Koyuncu ürün satın alırken özellikle HACCP gıda güvenlik belgesi, son kullanma tarihi ve ‘e’ simgesinin kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor. HACCP belgesinin tehlike analizi ve kritik kontrol noktasını ifade ettiğini söyleyen Koyuncu, “HACCP, üretim sırasında gıda maddesi ya da ambalajına herhangi bir bulaşma olmasına karşı alınacak önlemlerin bütününü kapsar. HACCP belgesi bulunmayan hiçbir ürün satın alınmamalı. Ayrıca ISO22000 belgesi taşıyan ürünler tercih edilmeli. ISO22000, HACCP belgesini de içinde barındırır ve üretim standartlarının dünya standartlarıyla aynı olduğunu gösterir.” diyor. Koyuncu, etiket üzerindeki ‘e’ simgesinin yasal olarak kabul edilmiş ürün hacmi ya da ağırlığına işaret ettiğini dile getiriyor. ‘e’ işaretinin, E kodlu katkı maddeleri ile karıştırılmamasını söyleyen Koyuncu, bu simgenin ürün ağırlığını gösterdiğini belirtiyor. Öte yandan İstanbul Tüketici Hakları Zabıta Birimi yetkilileri, etiket ve tarifedeki gramajlara uyulup uyulmadığını kontrol ettiklerini dile getiriyor. Etiketler bize ne söylüyor? Zenginleştirilmiş: Bir ürün... Devamı

Başlık parası

2011-06-12 07:32:00

Kızın babasının veya akrabasının nikaha veya kızı vermeye razı olmaları için damattan istedikleri para veya mal, rüşvet olur. Rüşvet ise haramdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Rüşvet alan da, veren de Cehennemdedir.) [Taberani] Erkek de, kız da evlattır. İnsan evladının mesut olması için elinden gelen yardımı yapmalı, damattan para almak yerine, gücünün yettiği nispette damada yardım etmelidir! Kız evladın kıymeti büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Kimin kız çocukları olur, onların sıkıntılarına katlanır, iyi yetiştirir ve dengi ile evlendirirse, bu kız çocukları onun için Cehenneme perde olur.) [Tirmizi] (Kız çocuklarını hor görmeyin; çünkü ben kızlar babasıyım.) [M.Cinan] (Allahü teâlâdan zahmetsiz çocuk istedim. Bana kız çocukları verdi.) [Şir’a] (İlk çocuğunun kız olması, kadının bereketindendir.) [İbni Asakir] Başlık parası yüzünden evlenemeyenler, kötü yola düşenler görülmektedir. Evliliği zorlaştırmak günahtır.     Kaynak:Evlilik Rehberi Devamı

Çektiğimiz Yanımıza Kâr Kalıyor

2011-06-12 07:28:00

Allah Tealâ insanoğluna yaratılıştan bazı erdemler vermiştir. Yaşadığımız imtihan dünyasında bu erdemler sürekli olarak sığınacağımız güvenli kıyılardır. Sabır işte bu dingin kıyılardan biridir. Türkçemizde “Çektiğim yanıma kâr kalıyor” diye bir söz vardır. Verilen emeğin boşa gittiğini, yok yere sıkıntıya girildiğini ima etmek için kullanılır. Sabır da sıkıntılı bir iştir. Ama sabrettiğimiz zaman çektiklerimiz yanımıza gerçekten kâr kalır. Bize sayısız faydası dokunur. Tabii ki en büyük faydası ahirettedir ama ahlâkımızı güzelleştirdiği için dünyadaki kıymeti de azımsanamaz. Çünkü kanaat, tevekkül, hilm, tevazu gibi güzel ahlâka dair pek çok haslet sabırla kazanılır. Sabır hakkında söylenmiş sözler, onun kapsamı ve kısımları hakkında da bilgi vermektedir. Mesela sahabenin büyüklerinden İbn Abbas r.anhüma hazretleri şöyle buyurmuştur: “Kur’an-ı Kerim’de zikredilen sabır üç kısımdır: • Emirleri yerine getirmekteki sabır, • Yasakları terk etmekteki sabır, • Musibetlere karşı sabır.” Meşhur alim ve mutasavvıflarımızdan Ebu Talib Mekkî rh.a. de şunları söylemiştir: “Sabır kısım kısımdır: Bunların en önemlileri nefsin isteklerine karşı direnmek ve Mevlâ’nın isteklerine hizmete devam etmektir. İnsanın var gücüyle çabalaması, kalbini nefsanî duygulardan, şeytanî arzu ve isteklerden, dünyevî süs ve gösterişten arındırması da sabır çeşitlerindendir. Afetlere feryat etmemek de sabırdandır.” Günahlara kefaret Başımıza gelen sıkıntıların da aslında birer ilâhi rahmet olduğuna dair pek çok hadis-i şerif vardır. Bunlardan birkaçını zikredelim: “Malına zarar gelmey... Devamı

Ölümcül bakteri EHEC'ten korunma yolları

2011-06-12 07:26:00

En sık yeme içme yoluyla bulaşan, bugüne dek Avrupa ülklerinde ölümlere yol açan EHEC bakterisi hangi yiyeceklerde bulunur? EHEC bakterisinin sebep olduğu hastalığın belirtileri nelerdir? Geçtiğimiz günlerde Avrupa ülkelerinde pek çok kişinin ölümüne neden olduğu için ve salatalıkta bulunduğu iddialarından dolayı çok konuşulan EHEC bakterisi nerelerde bulunur? Bu bakteriden nasıl korunulur? Pudra.com sayfalarında uzman bilgileriyle EHEC bakterisine yer veriyoruz. Memorial Şişli Hastanesi Klinik Laboratuvarlar Koordinatörü Doç. Dr. Kenan Keskin, EHEC’in su ve gıdalar ile bulaşan bir bakteri olduğuna dikkat çekerek, hastalıktan korunma yolları hakkında şu bilgileri veriyor: Bağırsak enfeksiyonu şeklinde başlıyor İnsanlar ve sıcakkanlı hayvanların bağırsaklarında yaşayan ve adına “Normal bağırsak florası bakterileri” adı verilen bakteriler bulunur. Bunların en çok bilineni ise Escherichia coli'dir (E.coli). Bu bakteri, bağırsakta hastalık oluşturmadan üreyip çoğalır. Buna karşılık E.coli’nin bazı tipleri vardır ki onlar günümüzde Almanya ve diğer bazı Avrupa ülkelerinde ölümlerle seyreden ve bu nedenle kısa sürede dünya gündemine oturan salgın hastalığa yol açmaktadır. E.coli bakterici 5-50 derece arası sıcaklıkta üreyebilir. Bu kadar geniş bir sıcaklık aralığında üreyebilmesi etken lehine bir durum oluşturur. Bu hastalık ilk etapta kanlı ishal ile seyreden bir bağırsak enfeksiyonu şeklinde başlamakla birlikte bir kısım hastada böbrek yetmezliği ve kanın alyuvar adını verdiğimiz hücrelerinde yıkımla seyreden ve ölümle ölümcül olabilen, adına “Hemolytic uremic syndrome” (HUS) denilen bir hastalığa doğru ilerleyebilir. Konunun dünya gündemine oturmasının esas sebebi e... Devamı

Swarowski taşlarıyla süslenmiş Allah lafızlı kolye uçları

2011-06-10 09:46:00

          Takılar jewelry.zahras sitesinden izin alınarak yayınlanmaktadır. Takılar hakkında ek bilgi için:info@zahras.com mail adresini kullanabiirsiniz.. Devamı

Hayırlı Cumalar

2011-06-10 08:38:00
Hayırlı Cumalar |  görsel 1

Ey inananlar! Cuma günü, namaz için çağrı yapıldığında, Allah’ı anmaya / Allah’ın Zikri’ne koşun. Alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.   Devamı

Kristal muhabbeti

2011-06-10 07:15:00

                      ... Devamı

Sevgi her yaraya iyi gelir

2011-06-10 07:11:00

Acıyan yerlerini öpecek biri varsa hayatında, Önemli olmaz düştüğün yerler, Atıldığın kuyular, Aldığın yaralar, Yalan çıkan, bildiğin tüm doğrular, İşittiğin tüm kötü sözlerin yeri bile, çabuk iyileşir o zaman. Bütün Aciyan Yerlerini Öptüm Sevgi her yaraya iyi gelir Acıyan yerlerini öpecek biri varsa hayatında, Önemli olmaz düştüğün yerler, Atıldığın kuyular, Aldığın yaralar, Yalan çıkan, bildiğin tüm doğrular, İşittiğin tüm kötü sözlerin yeri bile, çabuk iyileşir o zaman. Bazen kaç yaşında olursan ol, Küçük bir çocuğun ağlayarak annesinin yanına gelmesi gibi, Acıyan yerlerini öpecek birinin yanında olmak, Ağlamak istersin... Öperse geçer diye inandığın birinin yanında doyasıya ağlamak, Tüm yanmış yerlerine rüzgâr olur, serin yağmurlar gibi gelir, Nasihat etmeden, küçümsemeden dinleyen, Anlatırken bile geçecekmiş gibi gelen, Yuva sıcaklığında bakışlarıyla içini ısıtan, Seni olduğun gibi kabul eden, Değiştirmeye çalışmayan, İstediği kalıplara uymasan da, Seni sevmekten vazgeçmeyen, Biri varsa eğer... Korkma incinmekten. Bırak sıyrıklar olsun dizlerinde, Öper ve geçer... Ne kadar da sevgiye muhtaçtır insan, Nazını çekecek biri olsun ister yanında, Çocukca mıkırdanmak, sızlanmak, tutturmak ister, Bir yetişkin gibi dinlenilmek, Bir çocuk gibi şımartılmak ister, Her zaman yetişkin olmak, yetişkin gibi davranmak yorar insanı. Bazen saçmalamak ister, Hesaplamadan, hesap etmeden karar vermek ister, Kalbinin tarifini dinleyip, Hissettiklerinle yol bulmaya çalışmanın dayanılmaz heyecanı içinde, Sırtını tüm yolları bilenin yüceliğine dayayıp, Kü&cc... Devamı

Fobi çeşitleri

2011-06-10 07:10:00

Fobiler baslica üç guruba ayrilabilir: Sosyal Fobi -Agorafobi -Özgül Fobiler Sosyal fobi Sosyal ortamlarda baskalari tarafindan inceleme altinda tutuldugu korkusu performans gösterilmesi gereken durumlarda elestirilme yada küçük düsme korkusunun yasanmasidir.Ve kisi bu korkunun yasanmasindan kurtulamak için bu tür sosyal ortamlara girmekten kaçinir. Kaçinma nedeniyle kisinin sosyal meslekî ya da aile yasami etkilenir. Sosyal fobi iki farkli sekilde görülür: Genel: Korkular hemen her durum için geçerlidir. Özel:Yalnizca özel bazi durumlar için geçerlidir. (Baskalarinin önünde imza atmak yemek yemek vs gibi.) Sosyal fobisi olanlar genelde asagidaki durumlarda sosyal fobi belirtilerini yogun olarak yasarlar: -Topluluk önünde konusmak. -Bir isle ugrasirken seyredilmek. -Baskalarinin önünde yemek yemek-içmek. -Otorite konumundaki kisilerle temas etmek. -Misafir kabul etmek. -Baskalari ile tartismak. -Toplulukta telefonla konusmak. -Tanimadigi kisilerin gözlerinin içine bakmak. -Ilgi odagi olmak. -Baskalarinin önünde yazi yazmak. Agorafobi Fobiler arasinda sik görülen agorafobi eskiden yalniz meydanlardan açik yerlerden korku olarak bilinirdi. Simdi ise agorafobi çok daha genis bir anlam tasimaktadir.Yalniz basina kamaktan yalniz sokaga çikmaktan kalabalik yerlere girmekten örnegin sinema tiyartro tünel köprü pasaj asansör otobüs vapur uçak gibi yerlerde duyulan korkular artik agorafobi sayilmaktadir. Panik bozukluguna bagli olmayan fobinin nadir oldugu anlasilmaktadir. Çogu agorafobinin temelinde panik nöbetleri bulunmaktadir. Yani hasta panik nöbetleri geçirecegi korkusu yüzünden yalniz basina sokaga çikama... Devamı

Öfke kontrolü nedir?

2011-06-10 07:09:00

Öfke duygusunu tanımamızı sağlar, Öfkenin nasıl ve hangi koşullarda ortaya çıktığını anlamamızı sağlar. Öfkemizin düşüncelerimiz ile olan bağlantısını kavramamıza yardımcı olur. Öfke kontrolü ile öfkelerimizi yönetebiliriz. Öfke birgüçtür, ancak kontrolsüz güç güç değildir. Neden Öfke Kontrolü ? • Öfke, doğal ve insanidir. • Öfke hayatta kalabilmemiz için gerekli mekanizmaların düğmesine basar. • Öfkeyi kontrol etmek bastırmak demek değildir. • Öfke bize kaçmak veya kendimizi savunmak için sinyal gönderir. Öfkemiz ve dış dünyanın gerekleri (uygun davranmak, başkalarının hakkına saygılı olmak, yasalara uymak, kurallara uymak) arasında bir denge kurmaya mecburuz. Uzman Psikolog Yücel Sözer Devamı

Mutluluk için tüketim şart mı?

2011-06-10 07:08:00

Amerika’da yaşam şekli değişiyor. Alışveriş yapmamaksa tercihlerin arasında ilk sırada. İstenilen hayat tarzı eldeki mallardan da kurtulup, hayatı sadeleştirmek! Kriz sonrası, çalışanlar, gelirlerinin daha büyük bir bölümünü harcamayıp biriktirmeye başlayınca, ABD’li üreticilerin etekleri tutuşmuş! Yapılan çoğu tüketici araştırmaları “Bu adamlar ne satın alırlarsa mutlu olurlar?”la ilgili. Ortaya çıkmış ki bir servis almak, mal almaktan daha faydalı insan doğasına.Yani bir ayakkabı yerine kutu oyunu, pahalı bir çanta yerine spor salonu üyeliği, araba yerine seyahat, insanları daha mutlu ediyor! ‘Mal edinme’nin mutluluk getirmediğini öğrenen “dünyanın en çok satın alan halkı” kocaman otomobillerini, dört oda bir salon evlerini, 48 parçalık yemek takımlarını, doğrayan parçalayan karıştıran onlarca mutfak aletlerini satıp, ayrı bir oda haline gelmiş gardıroplar dolusu giysilerini fakirlere bağışlayıp hayatlarını sadeleştiriyor. Bazı aileler 40 metrekare bir evde, dört tabak, dört bardakla ve işe bisikletle gidip gelerek yaşamanın onları hiç olmadıkları kadar mesud ettiğini iddia ediyor. İhtiyaçtan bağımsız tamamen zevk uğruna ayakkabısıyla çantasını takım yapmak zorunda olanlarımızdan, kendisini her gün değişik kıyafet giymek zorunda hissedenlere; canı sıkıldığında soluğu alışveriş merkezinde alanlardan, gardırobuna doldurduğu giysilerin azlığından şikâyet edenlere kadar tüketim çılgınlığının baş döndüren çemberinde savrulan bizler mutluluğu yanlış yerde mi arıyoruz acaba diye sormadan edemiyor insan… Öyle ya Bediüzzaman’a küçücük bir sepet yetmiyor muydu? ... Devamı

Doktorlara nasıl davranalım?

2011-06-10 07:05:00

1. Eğer bizi kahve makinasinın başında ya da sigara molasında yakalarsanız muhakkak hastalıklarınızla ilgili bir soru sorun. Bizim dünyada zevk aldığımız tek şey tıptır ve molayı sizin sorularınızı yanıtlamak için verdik. 2. Evdeki ilaçlarınız iyi gelmiyorsa hemen bizi telefonla arayın.Telefondan teşhis koymak gibi müthiş bir yeteneğimiz vardır. 3. Ayaküstü, merdiven aralığında, kapı arkasında veya asansörde karşılaştığınızda hemen oranızın buranızın ağrıdığını anlatmaya başlayın, biz her an sizi düşünürüz ve zaten asansöre de hastalarla karşılaşabilmek için bineriz. 4. Gazete okuduğunuz asparagas tıp haberleri hakkında doktorları her fırsatta sıkıştırınız, çünkü gazeteciler her zaman tıp konularını doktorlardan daha iyi bilirler, güncel takip ederler ve her yazdıkları doğrudur. Böylece doktorun bilgisizliğini ve açıklarını yüzüne vurma fırsatını yakalamış olursunuz. 5. Doktorlar sinirsiz insanlardır, hatta insan değil robotturlar, yorulmaz, uyumaz, tatil yapmaz ve sinirlenmezler. İstediğiniz kadar, hatta sonsuza kadar soru sorabilirsiniz, hatta sorduğunuz soruların cevaplarını dinlemek bile zorunda değilsinizdir, doktor önceki soruya cevap vermekteyken, yeni soru sorabilirsiniz, doktor buna hiç alınmaz. ÜSTELİK, doktora sorduğunuz ve cevabını aldığınız konuda doktorun dediklerini uygulamak zorunda bile değilsiniz, ama iyileşmediğinizde doktorun dediklerini uygulamadığınız halde doktora HESAP SORMA hakkınız vardır. 6. Bize kolay kolay teşekkür etmeyin. Nasıl olsa karşınızda bir köle var. 7. Doktor olurken nasıl olsa HİPOKRAT YEMİNİ ettik ya, doktorları kızdırsanız bile onlar size sonsuza kadar köle gibi hizmet etmeye mecburdurlar. Hakaret edebilirsiniz, üstüne yürüyebilirsiniz, şikayet edebilirsiniz, sağda solda aleyhinde konuşabilirsiniz, ama işiniz düştüğ... Devamı

Saç bakımında doğal yöntem önerileri

2011-06-10 07:02:00

Saçınızın sağlıklı olması için yapabilecekleriniz... Hepiniz uzun ve sağlıklı bir saça sahip olmak için onu sürekli kestirmeniz gerektiğini duyarsınız. Aslında sürekli saçınızı kestirmek sadece onun daha kısa olmasını sağlar. Sağlıklı olması ile hiçbir ilgisi yoktur. Saç uzunluğu kafanızın şekli ve genişliği ile orantılıdır ve yeni teknolojilerle bile bunu değiştirmenize olanak yoktur. Sağlıklı ya da sağlıksız saç yoktur. Saçımız aslında ölüdür. Ölü olmasaydı kesildiğinde canımız yanmaz mıydı? Eğer saçlarınızın ucu kırılmamışsa ya da boyama yüzünden hasar görmemişse onu sürekli kestirip sağlıklı ve uzun yapmaya çalışmak yanlış bir şey. Sadece stil değişikliği düşünenler için sık saç kestirilmesi önerilebilir. Saçınızın sağlıklı olması için yapabilecekleriniz - Günlük olarak pahalı olmayan bir Vitamin alın. - Saçınızı fazla taramayın. Sadece gerektiğinde şekil vermek için tarayın. - Kaliteli bir tarak ya da fırça kullanın. Keskin metal ya da plastik uçlar saçlarınızın uçlarının kırılmasına neden olur. - Kaliteli saç ürünleri kullanın. Çoğu alışveriş merkezlerinde satılan şampuan ve saç ürünleri aslında birçok kötü kimyasal maddeyi içlerinde bulunduruyor. Mesela 'ammonium laurel sulfate' , ya da silikon içeren ürünler saçınızı kurutarak daha kolay kırılmasına neden olabiliyor. İçlerinde birçok koruyucu madde bulunduğunu iddia eden bu ürünler saçınız için aslında en büyük tehlikeyi oluşturuyor. - Saçınızı sıkı bantlarla toplamayın. Bırakın rahat kalsın. Bu tür toplama şekilleri de kırılmalara neden oluyor. Sıcak yağ tedavisi Kurumuş ve yıpranmış saçları en i... Devamı